Programmaraad

Wie zijn we?

Stichting Stad als Podium (SAP) heeft als doel een eigentijdse, gevarieerde jaarprogrammering van de podiumkunsten in Harderwijk neer te zetten, die van culturele, sociale en economische waarde voor de stad is. De programmering bevat zowel professionele als semiprofessionele en amateurkunst en wordt geprogrammeerd op diverse binnen- en buitenlocaties in de hele stad. Dit doet zij in samenwerking met haar partnerorganisaties en het netwerk, bestaande uit diverse culturele organisaties en leveranciers in en om Harderwijk. SAP maakt als netwerkorganisatie vernieuwing binnen de podiumkunsten mogelijk en streeft ernaar aan te sluiten bij de actuele trends in de culturele sector. 

In september 2017 heeft gemeente Harderwijk voor het projectplan van SAP gekozen, waarna SAP als stichting is opgericht. Per 1 januari 2020 zal SAP een subsidie ontvangen voor de uitvoer van haar plannen en daarmee officieel van start gaan met een volledige, jaarronde programmering van podiumkunsten en cross-overs met andere kunstdisciplines.

De programmaraad

De programmaraad houdt zich bezig met het vormgeven én uitvoeren van een jaarronde programmering podiumkunsten alsmede het toetsen en beoordelen van inkomende aanvragen en voorstellen voor de programmering vanuit het netwerk. De deelnemers in de programmaraad zijn daarnaast de antennes binnen het culturele landschap. In de programmaraad neemt een oneven aantal mensen deel als afvaardiging van het netwerk van partnerorganisaties, met ervaring met programmering, expertise op het gebied van podiumkunst of een andere kunstdiscipline en/of een cultureel evenement of een deelgebied daarvan (zetels). Binnen de programmaraad is ook één zetel ingeruimd voor een burger uit Harderwijk. 

Wat ga je doen?

Vanuit de burgerzetel bewaak je, onafhankelijk van de partnerorganisaties, stakeholders en gemeente, en met kennis van het netwerk de wensen van het publiek in Harderwijk. De burgerzetel is er om de onafhankelijkheid te waarborgen, betrokkenheid vanuit de samenleving te creëren, feeling met het publiek en doelgroepen te houden en de aantrekkelijkheid van het programma voor de stad mede te beoordelen.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Ideeën aandragen voor programmering, passend binnen gestelde kaders.
 • Ideeën voor programmering vanuit brede partnernetwerk toetsen aan gestelde toetsingscriteria.
 • Inkomende aanvragen vanuit het netwerk voor ondersteuning programmering toetsen aan gestelde toetsingscriteria.
 • Programmering afstemmen in planning en een voorstel doen voor een jaarronde programmering, aansluitend bij gestelde kaders.
 • Cultuurlandschap en voorstellingen in Nederland onderzoeken en volgen, waaronder actief voorstellingen bezoeken.
 • SAP-visie uitdragen binnen Harderwijk.
 • Relatie onderhouden met partnerorganisaties en netwerk betrekken bij co-creatie.

Tijdsinvestering & vergoeding

Er zal één keer per maand een vergadering worden gepland. Indien nodig zal er incidenteel een extra vergadering worden gepland, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen en piek in het jaar. Daarnaast besteed je tijd aan o.a. de voorbereiding van vergaderingen en het bezoeken van voorstellingen ter inspiratie. Deelname aan de programmaraad gebeurt o.b.v. een vrijwilligersvergoeding op jaarbasis. 

Gevraagde kwaliteiten

Herken je je in onderstaande punten? Dan ben jij wellicht de burger die we zoeken!  

 • Je hebt affiniteit met (podium)kunst en cultuur
 • Je hebt kennis van en interesse in relevante ontwikkelingen in Harderwijk en haar randgemeenten
 • Je bent niet gebonden aan één van de partnerorganisaties en/of stakeholders van SAP
 • Je bent bereid voor 1 jaar commitment te geven aan de programmaraad
 • Je woont in Harderwijk 

Geïnteresseerd? 

Denk jij een waardevolle aanvulling te kunnen zijn voor de programmaraad? Reageer dan vóór 17 januari 2020 door een korte motivatie en CV te sturen naar sollicitaties@stadalspodium.nl. We nemen daarna contact met je op voor een eventueel kennismakingsgesprek.