Burgerzetel

De organisatie
Stichting Stad als Podium (SAP) heeft als doel een eigentijdse, gevarieerde
jaarprogrammering van de podiumkunsten in Harderwijk neer te zetten, die
van culturele, sociale en economische waarde voor de stad is. De
programmering bevat zowel professionele als semiprofessionele en
amateurkunst en wordt geprogrammeerd op diverse binnen- en
buitenlocaties in de hele stad. Dit doet zij in samenwerking met haar
partnerorganisaties en het netwerk, bestaande uit diverse culturele
organisaties en leveranciers in en om Harderwijk. SAP maakt als
netwerkorganisatie vernieuwing binnen de podiumkunsten mogelijk en streeft
ernaar aan te sluiten bij de actuele trends in de culturele sector.
In september 2017 heeft gemeente Harderwijk voor het projectplan van SAP
gekozen, waarna SAP als stichting is opgericht. Per 1 januari 2020 zal SAP een
subsidie ontvangen voor de uitvoer van haar plannen en daarmee officieel
van start gaan met een volledige, jaarronde programmering van
podiumkunsten en cross-overs met andere kunstdisciplines.

De programmaraad
De programmaraad houdt zich bezig met het vormgeven én uitvoeren van
een jaarronde programmering podiumkunsten alsmede het toetsen en
beoordelen van inkomende aanvragen en voorstellen voor de programmering
vanuit het netwerk. De deelnemers in de programmaraad zijn daarnaast de
antennes binnen het culturele landschap.
In de programmaraad neemt een oneven aantal mensen deel als afvaardiging
van het netwerk van partnerorganisaties, met ervaring met programmering,
expertise op het gebied van podiumkunst of een andere kunstdiscipline en/of
een cultureel evenement of een deelgebied daarvan (zetels). Binnen de
programmaraad is ook één zetel ingeruimd voor een burger uit Harderwijk.

Wat ga je doen?
Vanuit de burgerzetel bewaak je, onafhankelijk van de partnerorganisaties,
stakeholders en gemeente, en met kennis van het netwerk de wensen van het
publiek in Harderwijk. De burgerzetel is er om de onafhankelijkheid te
waarborgen, betrokkenheid vanuit de samenleving te creëren, feeling met het
publiek en doelgroepen te houden en de aantrekkelijkheid van het
programma voor de stad mede te beoordelen.

Taken & verantwoordelijkheden
• Ideeën aandragen voor programmering, passend binnen gestelde
kaders.
• Ideeën voor programmering vanuit brede partnernetwerk toetsen aan
gestelde toetsingscriteria.
• Inkomende aanvragen vanuit het netwerk voor ondersteuning
programmering toetsen aan gestelde toetsingscriteria.
• Programmering afstemmen in planning en een voorstel doen voor een
jaarronde programmering, aansluitend bij gestelde kaders.
• Cultuurlandschap en voorstellingen in Nederland onderzoeken en
volgen, waaronder actief voorstellingen bezoeken.
• SAP-visie uitdragen binnen Harderwijk.
• Relatie onderhouden met partnerorganisaties en netwerk betrekken bij
co-creatie.

Tijdsinvestering & vergoeding
Er zal één keer per maand een vergadering worden gepland. Indien nodig zal
er incidenteel een extra vergadering worden gepland, afhankelijk van de te
bespreken onderwerpen en piek in het jaar. Daarnaast besteed je tijd aan o.a.
de voorbereiding van vergaderingen en het bezoeken van voorstellingen ter
inspiratie. Deelname aan de programmaraad gebeurt o.b.v. een
vrijwilligersvergoeding op jaarbasis.
Gevraagde kwaliteiten


Herken je je in onderstaande punten? Dan ben jij wellicht de burger die we
zoeken!
• Je hebt affiniteit met (podium)kunst en cultuur
• Je hebt kennis van en interesse in relevante ontwikkelingen in
Harderwijk en haar randgemeenten
• Je bent niet gebonden aan één van de partnerorganisaties en/of
stakeholders van SAP
• Je bent bereid voor 1 jaar commitment te geven aan de
programmaraad
• Je woont in Harderwijk


Geïnteresseerd?
Denk jij een waardevolle aanvulling te kunnen zijn voor de programmaraad?
Reageer dan voor 1 januari 2020 door een korte motivatie en CV te sturen
naar directie@stadalspodium.nl. We nemen daarna contact met je op voor
een eventueel kennismakingsgesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.